Základy domu pomocou základových pásov

Základy sú najdôležitejšie na celom dome, keď niečo zanedbáte vráti sa vám to ako bumerang. Podľa našej skúsenosti až 70% stavebníkov nerobí základy podľa projektovej dokumentácie. Novodobí stavitelia „rodinných domov na kšeft“ šetria aj tam, kde nemajú – na železe. A naopak – väčšina koncových zákazníkov stavajúcich rodinný dom svojpomocne, dá oveľa viac železa ako treba, ale aj tak môžu urobiť drobnú chybu, ktorá sa neskôr prejaví na celom dome.
Zanedbaná statika zapríčiní v horšom prípade praskliny v stenách, krútenie krovu. V lepšom prípade váš dom bude fungovať normálne do prvej storočnej vody (má čoraz vyššiu pravdepodobnosť) podmyje dom a popraskajú steny. To isté sa môže stať pri otrasoch zapríčinených slabým zemetrasením alebo inou nepredpokladanou záťažou – napríklad kamiónovou dopravou.

Základové pásy v zemi

Každému odporúčame dať do základových pásov armovacie železo. Na bežný dom to bude stáť okolo 500 eur a máte istotu, že vám základové pásy budú držať pohromade. Armovacie železo majte nachystané na stavbe pred kopaním pásov, aby ste ho rýchlo vo vykopaných pásoch zviazali a zaliali pásy betónom než bude pršať. Pred zaliatím treba s EPS zabezpečiť cez pásy diery na kanalizáciu a urobiť, z nato určenej pásoviny, mriežku pre hromozvod.
Vo väčšine statík rodinných domov sú základové pásy navrhnuté bez armovania železom a je tam veta: Po vykopaní základových pásov treba pred zaliatím volať statika, aby posúdil podľa druhu a zhutnenia zeminy či treba armovanie do základových pásov. Kým príde na stavbu statik a než potom zoženiete strmienka a železo na armovanie zaprší, výkop sa zborí a môžete kopať základy znova. Preto odporúčame v každom prípade armovať základové pásy v zemi.

Základové pásy nad terénom pozemku

Pri jednej alebo dvoch radoch šalovačiek stačí jedno pozdĺžne armovanie, ktoré musí byť spojené so základovým pásom aj s vrchnou základovou doskou zvislým armovacím železom. Vodorovné armovanie musí byť pospájané po celom obvode šalovačiek. Šalovačky treba zaliať betónom až potom navážať a vibrovať zeminu, štrk pod základovú deku.
Základové pásy sa zalievajú na úroveň existujúceho terénu na pozemku. Potom do požadovanej výšky pod základovú deku sa ukladajú a zalievajú šalovačky. Aby po zaliati šalovačiek vnikol monolit spojený so základovými pásmi treba zase použiť armovacie železo. Šírku šalovačiek treba voliť minimálne takú, ako bude široké murivo. Pod nosné steny sa dávajú takisto šalovačky a aj základové pásy. Šalovačky stačí stiahnuť v jednom vodorovnom rade dvomi roxormi. Napojenie základových pásov treba minimálne v každej druhej šalovačke a hlavne treba dobre urobiť zviazanie rohov. Aj pri šalovačkách treba pred zaliatím s EPS zabezpečiť cez pásy diery na kanalizáciu a prípojky. Neodporúčame často používaný zlepšovák zalievanie šalovačiek betónom až spolu so základovou doskou. Pri vibrovaní zeminy a štrku pod dosku je dôležité, aby šalovačky boli zaliate betónom a pevné.

Základová doska na základových pásoch

Zeminu a štrk medzi základovými pásmi treba vibrovať a polievať a opäť vibrovať, pokým nedosiahneme požadovanú pevnosť. Až potom treba vykopať drážky na kanalizáciu a osadiť ju. Deka sa po obvode šaluje s XPS doskami. Kari rohož predpísanú v projekte treba previazať cez dve oká a následne ju spojiť pomocou zvislého armovacieho železa so základovými pásmi. Všetky prestupy kanalizácie treba utesniť ucpávkami nad úrovňou deky. Potom zalievame deku betónom.
Doplnenie: Základové pásy v zemi nadstavené šalovačkami do požadovanej výšky a zaliate betónom sú dostatočnou oporou, aby sa dala zem a štrk pod základovú dosku poriadne vibrovať. Ide o stratené debnenie, to znamená že vibrovaná rovina musí mať tvrdosť ako betón. Až po vibrovaní vykopeme drážky na kanalizáciu. Obvod zašalujeme na výšku budúcej deky XPS doskami minimálnou hrúbkou 80mm , dosky prilepíme ku šalovačkám celoplošne lepidlom alebo PIR penou a na druhý deň kotvíme zatepľovacími hmoždinkami. Karirohož zviažeme tak, aby boli jednotlivé kuse prekryté minimálne cez dve oká. Karirohož nesmie ležať na zemi musí byť podložená do výšky 1/3 dosky. Po obvode pozohýbame zvislé roxory do roviny karirohože a môžeme deku zaliať. Deku treba pravidelne prvé 4 dni polievať.

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.stavebniny-malacky.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť